ŽUPNIJA
GORNJA SVETA KUNGOTA

Placeholder image

Mešani pevski zbor sv. Kunigunde

Placeholder image

MCPZ SV. KUNIGUNDE je pričel s prvo vajo 2. 2. 2006. leta. Od takrat dalje ima zbor redne pevske vaje, s krajšo prekinitvijo v počitnicah, vsak petek od 19. do 21. ure v veroučni učilnici župnišča v Zg. Kungoti. Na prvi vaji nas je bilo prisotnih 23 pevcev in takšno število je z večkratnim višanjem in nižanjem ostalo vse do danes. Zbor že od vsega začetka redno in zelo kvalitetno vodi zborovodkinja in organistka ter katehistinja gospa MELITA VERLIČ. Trenutna zborovska zasedba po glasovih je naslednja: sopran - 7, alt - 7, tenor - 5 in bas - 4 pevci.

Zbor redno spremlja s petjem svete maše ob nedeljah in praznikih ter druge slovesnosti. Sodeluje na prireditvah v kraju - ob občinskem prazniku ter skupaj z osnovno šolo ob novoletnem koncertu v šoli. V goste vabimo tudi druge zbore. Ob peti obletnici zbora so pevci zapeli v katedrali, v nemškem Bambergu, kjer počiva zavetnica naše župnije Sv. Kunigunda s svojim možem sv. Henrikom.

Že vsa leta sodelujemo na reviji pevskih zborov jareninske dekanije. Radi zapojemo v župnijah, ki nas povabijo. Tudi varovancem v Zavodu Hrastovec in v Domu starostnikov v Idili.

Vsako leto se udeležimo pevskega romanja, ki se mu pridružijo pevci iz drugih župnij.

Zbor ima bogato pevsko gradivo v štirih velikih mapah za vsakega pevca. Tudi za nove. Zaželeni so mlajši glasovi.

V župniji še deluje MLADINSKA VOKALNA SKUPINA, ki jo prav tako vodi ga. Melita Verlič. Pojejo ob porokah, obhajilu, na koncertih, gostovanjih. V njej je devet pevcev in instrumentalistov.


Vse pravice pridržane. Copyright © 2017 - Župnija Zg. Kungota