ŽUPNIJA
GORNJA SVETA KUNGOTA

Placeholder image

Župnijska Karitas

Placeholder image

Župnijska karitas deluje pod okriljem župnije od leta 1995. Vključenih je 8 prostovoljk (Brigita Marhold, Majda Mihalič, Marija Gorjup, Jožica Fideršek, Darinka Klobučar, Jožica Ferk, Janja Šuntner in Špela Pepevnik) in dekan Ciril Kocbek. Dolga leta je bila članica in voditeljica Cvetka Gamser. Opravila je hvalevredno delo. V letu 2014 je Karitas po hudi bolezni zapustila Silva Sever. Leta 2009 sta se priključili 2 sodelavki ŽK iz Sp. Kungote (Marija Tišler in Irena Novak). Sodelujemo z raznimi ustanovami: z občino Kungota, CSD Pesnica, Nadškofijsko Karitas Maribor in območno enoto RK.
Dela, ko jih opravljamo prostovoljno, so:

 • Obiski starejših in bolnih na domovih in v domovih starejših;
 • Vsak prvi petek v mesecu prostovoljke pripravijo manjšo pogostitev za druženje molivcev in starejših.
 • Zbiramo prostovoljne prispevke, tudi z adventno tržnico.
 • Delimo pomoč v hrani – paketi intervencijske zaloge EU.
 • Zbiramo oblačila, obutev in drugo (igrače, otroške pripomočke, še uporabna zdravila …).
 • Ljudje v stiski potrebujejo tudi pohištvo. Pomagamo jim pri iskanju in prevozu določenega pohištva.
 • Vsako sredo od 9.00 do 11.00 ure je odprto skladišče Karitas in RK na občini, v bivših prostorih ljudske knjižnice z vhodom s parkirišča občine. Ljudje, potrebni pomoči, tam lahko najdejo hrano, oblačila, igrače in toplo besedo naših prostovoljk. Ko je na zalogi hrana, imamo odprto tudi popoldan od 15.00 do 17.00 ure v zimskem času in od 16.00 do 18.00 ure v letnem času.
 • Ljudje v stiskah se lahko obrnejo po nasvet in pomoč k prostovoljkam. Skupaj bomo poskušali najti primerno rešitev oz. vas napotili na ustrezne ustanove.
 • V raznih naravnih nesrečah zbiramo sredstva .
 • Pripravljamo pakete za Miklavža.
 • Vsako leto na zahvalno nedeljo pripravljamo dobrodelni srečelov (lani že petnajstega).
 • Z denarnimi sredstvi pomagamo pri izvedbi oratorija.
 • Pri nas se lahko prijavite tudi osebe v stiski za letovanje otrok, starejših in družin na morju.
 • Pomagali smo pri izpolnjevanju prošenj za botrstvo.
 • Dobili smo novo ponudbo gospe Vesne Petek za pomoč na domu (starejšim, bolnim, osamljenim).
 • Pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami in plačilo položnic.

Da lahko pomagamo tudi v materialnih stiskah, pridobivamo denarna sredstva s prodajo sveč »LUČ DOBROTE« v prizidku cerkve, s tretjino nabirke nedelje Karitas, s prostovoljnimi prispevki, z vsakoletnim srečelovom. Leta 2013 smo prvič poskusili z adventno tržnico, kjer smo prodajali uporabne rabljene stvari po simbolni ceni. Prava poteza.

Za vse informacije se obrnite na vodjo ŽK Brigito Marhold, tel. 041-874-396, ali na g. župnika oz. dekana Cirila Kocbeka.


Vse pravice pridržane. Copyright © 2017 - Župnija Zg. Kungota