ŽUPNIJA
GORNJA SVETA KUNGOTA

Placeholder image

Cerkev

Placeholder image Placeholder image Placeholder image

Notranjost cerkve

Notranjost cerkve je obokana in bogato baročno opremljena, izstopajo predvsem trije baročni oltarji. Glavni oltar iz 18. stoletja je posvečen zavetnici sv. Kunigundi, ki je upodobljena na sliki neznanega avtorja. Prikazuje preizkus njene nedolžnosti in zvestobe, ko je prišla prek žarečih lemežev nepoškodovana, iz ozadja jo opazuje mož Henrik.

Osrednji oltar dopolnjuje upodobitev Marije z detetom Jezusom. Motiv je kopija Marije Pomočnice iz minoritske cerkve v Gradcu. Del glavnega oltarja so tudi kipi apostolov Petra in Pavla, škofa Blaža in jezuita Frančiška Ksaverija.

Najstarejši je oltar Lurške Matere božje v južni kapeli. Osrednji del zavzema Marijin kip, ob njem pa stojita še kipa Janeza Nepomuka in Ignacija Lojolskega, ki je upodobljen s križem in knjigo. Glede na njune karakteristike strokovnjaki sklepajo, da sta delo Jožefa Holzingerja.

Oltar v severni kapeli, imenovan tudi angelski, je posvečen Srcu Jezusovemu. Osrednji kip spremljajo plastike angelov. Strokovnjaki menijo, da je to delo nastalo v kiparski delavnici baročnega kiparja Jožefa Strauba.

Klopi so bile prvotno nameščene ob stranskih stenah, zaradi dvojnega vhoda v cerkev pa je ob prenovi leta 1980 bila izvedena bolj praktična postavitev na sredo cerkvene ladje.

V cerkvenem zvoniku so trije zvonovi. Najstarejši je iz leta 1763 in je posvečen Mariji Pomočnici. 1998. pa so potegnili v zvonik še dva, in sicer je večji posvečen sv. Kunigundi, manjši pa sv. bratoma Cirilu in Metodu. Zvonik je bil nazadnje obnovljen 2006., odlikuje pa ga značilna čebulasta streha. Dva antična nagrobnika sta vzidana v fasado cerkve.

Vitraži

Ob vstopu v cerkev se pogled in duh ustavita na podobah v vitražih (iz leta 2007) in na stropu. Vse so vzete iz Svetega pisma. K razumevanju naj pomaga kratek kažipot.

Barvna okna od leve proti desni:

  • Pri vhodu v t. i. Marijini kapeli sta dva vitraža, ki prikazujeta Adama in Evo v raju iz Stare zaveze in Jezusovo rojstvo, kot drugega Adama in Marijo iz Nove zaveze.
  • Sv. Krištof – Kristonosec, mučenec, je eden od 14 priprošnjikov v stiski. Zavetnik šoferjev.
  • Jezusov krst v reki Jordan.
  • Sveta brata Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope. Na poti v Rim sta hodila tudi skozi naše kraje.
  • Sveti Florijan, zavetnik proti požarom in povodnji, zavetnik gasilcev, mučenec za vero.
  • Blaženi Anton Martin Slomšek s Ponikve, lavantinski škof, prenesel sedež škofije v Maribor, ustanovil prvo visoko šolo v Mb, napisal več knjig, pesmi …
Vstali Kristus – nasproti spovednice. Kot je odvalil kamen z groba, želi odvaliti tudi kamne iz naših duš. Zgoraj v manjših oknih so od leve podobe Svetlega dela rožnega venca: krst v Jordanu; prvi čudež v Kani; oznanjevanje Božjega kraljestva; spremenjenje na gori Tabor; postavitev sv. evharistije. Vitraž Leto Svetega pisma 2007 obeležuje to pomembno dogajanje v cerkvi Na koru sta še barvni okni sv. Cecilije, zavetnice pevcev, in nasproti tej še Križ – naše edino upanje.

Vse pravice pridržane. Copyright © 2017 - Župnija Zg. Kungota