ŽUPNIJA
GORNJA SVETA KUNGOTA

Placeholder image

Člani župnijskega pastoralnega sveta 2015 - 2020

Kocbek Ciril

Urbancl Edi ml.

Maček Ludvik

Polanec Darko

Dajčman Jože

Waldhuber Mitja

Marhold Brigita

Horvat Anica

Mihalič Majda

Šteflič Jože

Lešnik Ferdo

Vračko Franci

Ferk Jožica

Marksl Ivan

Ključarji

Ketiš Rudi

Koren Stanko

Divjak Marko

Marko Andrej


Vse pravice pridržane. Copyright © 2017 - Župnija Zg. Kungota