ŽUPNIJA
GORNJA SVETA KUNGOTA

Placeholder image

Sveta Kunigunda, nemška cesarica

Placeholder image

Rodila se je okoli l. 980 v luksenburški grofovski družini. Vzgajali so jo v samostanski šoli. Okoli l. 1000 se je poročila z bavarskim vojvodo Henrikom, ki je 1002. postal nemški kralj, papež Benedikt XII. pa ju je 1014. leta okronal za cesarja in cesarico.

Kunigunda je bila svetovalka svojemu možu v političnih odločitvah in v prizadevanjih v korist Cerkve (ustanavljanje samostanov, graditev cerkva, podpora duhovnikom). Oba sta bila plemenita človeka, izdatno sta pomagala ljudem v stiski. Zakon je bil brez otrok, zato je Henrik postavil Kristusa za svojega edinega dediča. Po smrti svojega moža je vladala Kunigunda, dokler ni bil postavljen zakoniti naslednik, nato pa se je umaknila v samostan v Kaufungenu, ki ga je tudi sama ustanovila. Kot preprosta redovnica se je odpovedala vsem častem in 15 let preživela v uboštvu in molitvi.

Umrla je 3. marca 1033. Pokopali so jo zraven njenega moža v bamberški stolnici. Leta 1200 sta bila razglašena za svetnika.

Najpogosteje je upodobljena v cesarskih oblačilih, preko njih ima vdovsko ogrinjalo, v rokah pa model bamberške stolnice. Lahko jo pa vidimo tudi kot redovnico s knjigo in lemežem. Je zavetnica nadškofije Bamberg ter nosečnic in bolnih otrok. V župniji praznujemo farni praznik na njen god, 3. marca.


Vse pravice pridržane. Copyright © 2017 - Župnija Zg. Kungota