ŽUPNIJA
GORNJA SVETA KUNGOTA

Placeholder image

Verouk

STARŠI, KAJ SI ŽELITE ZA SVOJE OTROKE?

Najbrž zdravja, srečo, dober uspeh, dobro službo ... Jim želite tudi nebesa? To je namreč cilj našega življenja. Usmerite vzgojo v to smer. In sebe. Vsak otrok ima svojega zavetnika, ki mu je bil dan ob krstu. To so naši prijatelji, ki nas na našo priprošnjo vodijo k Bogu. Pomagamo jim tako, da svojega otroka pokrižamo in ga blagoslovimo.

Blagoslavljajte, dragi starši, svoje otroke! Molite za svoje otroke! Sami ne boste z njimi, izročite jih v Božje varstvo. Ste poromali kdaj za svoje otroke? Obračajmo se na Boga, ki je edini lahko v pomoč. Prosimo ga, da vstopa v naše odnose, v družbo, kjer je veliko nezaupanja in nevere.

Kristjani smo, a kar pozabimo moliti, pozabimo, da je nedelja Gospodov dan, da bi se njemu priporočili, naj nam pomaga živeti. Kaj je res narobe v nas, da smo sami sebi zadostni. vse smo prejeli od Boga, po Božji dobroti in milosti – od zraka, ki ga dihamo, do svojega življenja. In vse v zvezi z njim.

Naš nebeški Oče, prosimo te za starše, učitelje in katehete, da bi znali ceniti otroke in svoje učence ter jim kazati pot k Bogu.

Dragi učenci, z vsako novo nalogo, z vsako novo knjigo, se širijo vaša obzorja, raste vaše znanje in se poglablja vaše razumevanje sebe in sveta okoli vas. Spodbujam vas, da se ne uči samo vaša glava, ampak da to, kar vam bo povedano, vedno presoja tudi srce. Učite se vedno bolj spoznavati, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je pošteno in kaj je krivično, kaj gradi in kaj podira.

Vsem želim Božjega blagoslova in Marijinega varstva.

NEKAJ OBVESTIL IN NAVODIL

Veroučna ura traja 50 min. Otroci k verouku prinašajo veroučne pripomočke ter obvezno copate. V veroučno učilnico naj ne prinašajo hraneinpijače!

Mobilne telefone naj med veroukom izključijo alidajonatiho!

Domače naloge naj delajo sami, kar pa ne pomeni, da jim starši ne smete pomagati. Naj jih opravijo, tudi če manjkajo.

Verouk začenjamo točno, z zamujanjem se ovira potek ure.

Starši, prosimo vas, da izostanek od verouka opravičite osebno ali po telefonu.

Sveta maša – vabimo vas, da se redno, skupaj z otrokom, udeležujete nedeljske svete maše. Zgled je največ, kar lahko daste otroke. Starši, molite za svoje otroke!

Srečanja s starši – Prvo srečanje bo v novembru. Vedno pa se lahko obrnete na katehete in povprašate o sodelovanju vašega otroka pri verouku.

Oratorij – prihodnje leto bo že 15., ki bo predvidoma v začetku julija, poleg tega pa še adventni in postni oratorijski dan.

Prosim, da veroučenci čim prej vrnete knjige od lanskega veroučnega leta! Tudi od bralne značke. Ne pozabite vrniti izkazov!

Za letošnji delovni učbenik prinese učenec

1. r. – 10 €,
2. r. – 10  €,
3. r. – 10 €

za obrabnino in delovni zvezek pa učenec od 4. do 9. r.   -  7  €.

S potekom verouka so povezani tudi določeni stroški, ogrevanje prostorov in plačilo zaposlenega kateheta. Da bi ta strošek lažje pokrivali, imamo prispevek za verouk, in sicer 30 € letno po družini. Če tega kdo ne zmore, naj prispeva po svojih zmožnostih. Denar ne sme in ne more biti razlog, da kdo zaradi tega ne bi hodil k verouku. Prosimo za razumevanje in pomoč.

KAJ NAJ OTROCI BEREJO?

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE Namen dejavnosti je spodbujanje branja kakovostnih knjig z duhovno (krščansko ali splošno etično) tematiko. Bralci se pogovarjajo o vsebini prebranih knjig, predstavijo jih lahko v obliki pisne obnove, risb. Mapa, nalepke.

MAVRICA za otroke od 1. - 6. raz. V njej najdete toliko prijetnih, zanimivih in poučnih zgodb ... Dnevno branje Mavrice povečuje veselje do življenja. (10 št. = 37 €)

OGNJIŠČE za mlade od 7. raz. dalje. V njem je vse, kar zanima mlade v zanje privlačni obliki, približno 130 strani. Cena za 12 številk = 30.90 €. Še odrasli ga radi prebiramo.

Veroučno leto 2019/2020

VEROUK V ZG. KUNGOTI


RAZRED PONEDELJEK TOREK
1. 16.00
2. 16.00
3. 15.00
4. 15.00
5. 15.00
6. A, B 14.30
7. A, B 13.30
8. A, B 13.30
9. A 12.40
9. B 14.30

VEROUK V SP. KUNGOTI


Četrtek 3. r. 14.15
4. r. + 5. 15.05
1. r. + 2. 16.00

Vse pravice pridržane. Copyright © 2017 - Župnija Zg. Kungota