ŽUPNIJA
GORNJA SVETA KUNGOTA

Placeholder image

Nazaj

Srebrna maša Edija Vajda

V nedeljo, 8. julija, smo v zgornjekungoški župniji obhajali slovesnost srebrne maše našega rojaka Edija Vajda. Slovesnost se je začela s procesijo duhovnikov in ministrantov v domačo cerkev sv. Kunigunde. Ob prihodu v cerkev smo ga pozdravili s pesmijo Pojte zvonovi, verni napolnite hram …, ki jo je za to priložnost priredila A. Horvat. V imenu vseh župljanov ga je pozdravila Brigita Marhold:   "Vsak duhovnik je Božji dar vernemu ljudstvu. Slava in hvala današnjega dne gre torej Gospodu, ki vas je poklical v sveto službo kot svojo pričo, oljko, svečnik,  ki stoji pred Gospodarjem vse zemlje, kot pravi Razodetje sv. Janeza." V nagovoru slavljencu je generalni vikar Janez Lesnika  na kratko orisal njegovo življenjsko, predvsem pa duhovniško pot in z besedami svetega arškega župnika, Janeza Marije Vianeja, poudaril potrebnost  duhovniškega poklica za ohranitev vere. Prošnje, ki jih je pripravila članica ŽPS, so bile klic Bogu, da bi tudi v naši župniji spet zrasli novi duhovni poklici ter prošnja za obilen blagoslov na slavljenčevi nadaljnji poti. Pred darovanjem je bil še "ofer", pri katerem je slavljenec podelil spominske podobice. Ob koncu maše so srebrnomašniku spregovorili še domači župnik Ciril Kocbek, predstavnika župnij iz Leskovca in Raven na Koroškem ter župan Igor Stropnik. Vsem pa se je zahvalil tudi sam srebrnomašnik.

Na koru je bogoslužje z ubranim petjem obogatil domači pevski zbor sv. Kunigunde pod vodstvom zborovodkinje Melite Verlič. Po končani slovesni maši so se vsi zbrali pri Hiši vseh generacij, v na novo postavljeni lopi, kjer so si ob dobrotah z žara, pecivu in pijači, izmenjali občutke o slovesnosti in pokramljali z jubilantom.

Anica Horvat

DOGODKI


Vse pravice pridržane. Copyright © 2017 - Župnija Zg. Kungota