ŽUPNIJA
GORNJA SVETA KUNGOTA

Placeholder image

Nazaj

Romanje v Medžugorje

Župljani Gornje sv. Kungote in nekateri drugi so v dneh od 27. do 30. oktobra romali v Medžugorje. Vodil jih je župnik Ciril Kocbek. Romarji so pripovedovali o lepem duhovnem izkustvu, ko so imeli dovolj časa za molitev, premišljevanje, tihoto v cerkvi, na hribu prikazovanj Crnici in na Križevacu. Nikamor se ni mudilo. Niso tekali na različne oglede, ampak so se osredotočili res samo na zbranost in duhovno razpoloženje, skupaj in vsak zase. V tem času so bile tam tri skupine Slovencev in so se povezali k skupni daritvi. Veliko bolj pa se jih je dotaknila molitev in sv. maša, ko so jo darovali sami s svojim župnikom, pevci (ki jih je vodil Mitja Waldhuber) in ministrantoma Timotejem in Urško. Nazaj grede so se ustavili v Zadru, kjer so po kratkem sprehodu ob morju opravili še večernice in molitev za duhovne poklice. Vrnili so se z veliko željo, da bi naslednjič bilo romanje v obliki duhovnih vaj.

Anica Horvat

MEDŽUGORJE

Prišla sem na kraj, kjer mir je doma,

kjer duša ob molitvi mi vztrepeta,

začutim hrepenenje, ko podam se na pot,

in počasi, po kamenju, grem KRIŽU  nasprot'.

 

KRIŽ, ob pogledu, visoko na skali stoji,

da težko dostopen, se vsakomur zdi,

a ko molitev korak moj pospremi na pot,

niti kamen ne skalca več nista napot.

 

Na vrhu pri KRIŽU se zahvalim za Te

in v miru ob molitvi se spomnim na vse,

vse tiste, ki danes niso z menoj,

da začutili  bi blaženi mir in spokoj.

 

Ob vrnitvi v dolino sem srečna zelo,

se še enkrat zahvalim Mariji srčno,

da prikazala se VIDCEM v kraju je tem

in željo po miru poslala je vsem.

Ana Černko

DOGODKI


Vse pravice pridržane. Copyright © 2017 - Župnija Zg. Kungota